Téarmaí Úsáide

Áireamhán Comhábhar

Léigh na Téarmaí Úsáide seo ('Téarmaí') go cúramach le do thoil sula n-úsáideann tú láithreán Gréasáin Shráid Lóin Tóiceo ('an láithreán gréasáin') atá á oibriú ag Tokyo Lunch Street ('muid,' 'sinn,' nó 'ár').

Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin nó é a úsáid, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí seo. Mura n-aontaíonn tú le haon chuid de na Téarmaí, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin.

1. Úsáid Ábhar

Is chun críocha faisnéise ginearálta amháin atá an t-ábhar go léir a chuirtear ar fáil ar an suíomh Gréasáin. Is féidir an t-ábhar a athrú gan fógra agus seans nach mbeidh sé cothrom le dáta nó cruinn. Ní dhéanaimid aon uiríll nó barántaí de chineál ar bith, sainráite nó intuigthe, maidir le hiomláine, cruinneas, iontaofacht, oiriúnacht nó infhaighteacht an ábhair chun críche ar bith. Is ar do phriacal féin go hiomlán a bhainfidh tú úsáid as aon fhaisnéis nó as ábhair ar an suíomh Gréasáin, agus ní bheidh muid faoi dhliteanas ina leith.Tá cosc ​​ar atáirgeadh, ar dháileadh nó ar úsáid neamhúdaraithe aon ábhair ón suíomh Gréasáin, ach amháin lenár dtoiliú i scríbhinn roimh ré. Áirítear leis seo, ach níl sé teoranta do, téacs, íomhánna, físeáin, lógónna agus trádmharcanna.

2. Naisc Tríú Páirtí

D’fhéadfadh naisc a bheith ar an suíomh Gréasáin chuig láithreáin ghréasáin nó seirbhísí tríú páirtí nach bhfuil faoi úinéireacht nó faoi rialú Tokyo Lón Street. Níl aon smacht againn ar ábhar, polasaithe príobháideachta nó cleachtais aon suíomh gréasáin nó seirbhísí tríú páirtí, agus ní ghlacaimid aon fhreagracht as. Admhaíonn tú agus aontaíonn tú nach mbeidh Tokyo Lunch Street freagrach ná faoi dhliteanas, go díreach nó go hindíreach, as aon damáiste nó caillteanas a tharla nó a líomhnaítear a bheith ba chúis leis de bharr nó i dtaca le húsáid nó ag braith ar aon ábhar, earraí nó seirbhísí den sórt sin atá ar fáil. ar nó trí aon suíomhanna gréasáin nó seirbhísí den sórt sin.

3. Séanadh

Is ar do phriacal féin atá úsáid an tsuímh Ghréasáin. Cuirtear an suíomh Gréasáin ar fáil ar bhonn 'mar atá' agus 'mar atá ar fáil'. Ní dhéanann Sráid Lón Tóiceo aon bharántas, sainráite nó intuigthe, agus leis seo séanann agus seachnaíonn sé gach barántas eile, lena n-áirítear gan teorainn, barántaí intuigthe nó coinníollacha indíoltachta, oiriúnacht chun críche áirithe, nó neamh-sárú maoine intleachtúla nó sárú eile ar chearta.

4. Teorainn le Dliteanas

Ní bheidh Sráid Lón Tóiceo faoi dhliteanas ar chor ar bith i leith aon damáistí díreacha, indíreacha, teagmhasacha, speisialta, iarmhartacha nó pionósacha, lena n-áirítear gan teorainn, caillteanas brabúis, sonraí, nó caillteanais doláimhsithe eile, a eascraíonn as nó a bhaineann le d'úsáid nó neamhábaltacht an suíomh Gréasáin nó aon ábhar ar an suíomh Gréasáin a úsáid.

5. An Dlí Rialaithe

Déanfar na Téarmaí seo a rialú agus a fhorléiriú de réir dhlíthe [do thír nó do dhlínse]. Beidh aon díospóid a eascraíonn as nó a bhaineann leis na Téarmaí seo agus do úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin faoi réir dhlínse eisiach na gcúirteanna atá lonnaithe i [do chathair, stát, nó tír].

6. Athruithe ar Théarmaí

Forchoimeádann Sráid Lón Tóiceo an ceart na Téarmaí seo a mhodhnú nó a athsholáthar ag am ar bith gan fógra a thabhairt roimh ré. Trí leanúint ar aghaidh ag rochtain nó ag baint úsáide as an suíomh Gréasáin tar éis aon leasuithe a bheith i bhfeidhm, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí athbhreithnithe. Is ortsa atá an fhreagracht na Téarmaí a athbhreithniú go tréimhsiúil le haghaidh aon athruithe.

7. Déan Teagmháil Linn

Má tá aon cheist nó imní ort faoi na Téarmaí seo, déan teagmháil linn ag:

Ríomhphost: [email protected]

Go raibh maith agat as Sráid Lón Tóiceo a úsáid. Bain sult as do thaithí!

Áireamhán Caloria